Allan Wade, Ph.D. Canada

Small acts of living: Våld, motstånd och kraften i språket

Malmö 5-6 mars 2018

Våld är det allvarligaste problemet i världen idag. Studier från många länder visar att våld är den vanligaste källan till det lidande som kallas psykisk sjukdom. Den bästa prediktorn för många psykologiska och psykiatriska problem är våld i barndomen. Våld utgör en stor del av arbetet för polis, psykologer, psykiatriker, socialarbetare, terapeuter, läkare, sjuksköterskor och andra. Av detta följer att en noggrann analys av de sociala sammanhang som finns när det förekommit våld är grundläggande för vårt arbete.

I denna workshop presenterar Allan en responsbaserad modell som är till hjälp för direkta interventioner, för forskning och för kritisk analys. Han kommer att diskutera de funktionella relationerna mellan olika former av våld (t.ex. sexuella övergrepp, misshandel, rasism, kolonialism, “familjevåld”, gängslagsmål och konflikter, väpnade rån etc), det alltid närvarande motståndet (the small acts of resistance), och den roll som sociala nätverk och institutioner har. Han kommer att presentera intervjumetodik, arbete med barn och ungdomar och sambandet mellan våld och språk. Workshopen är av intresse för alla som vill ta itu med våld och främja rättvisa sociala och mänskliga tjänster. Allan kommer att beskriva aktuella tillämpningar av responsbaserad praxis inom individ- och familjeterapi, barnskyddsarbete, familjerätt, forskning, övergångshus och andra sammanhang.

Deltagarna kommer att granska inspelade samtal, byta ljug och halvsanningar, SMS’a subtilt, öva på att intervjua, ta en tupplur och granska språkanvändning i olika sammanhang, såsom domstolar, professionella texter, psykologiska rapporter, behandlingshandböcker och nyhetsmedier .

Bio:  Allan Wade Ph.D. bor på Vancouver Island, Kanada, där han arbetar som familjeterapeut, forskare och konsult. Allan är mest känd för att tillsammans med kolleger på ”the centre for response-based practice” ha utvecklat ett responsbaserat tillvägagångssätt för behandling i fall där våld förekommit.
Allan konsulterar inom de allra flesta områden som arbetar med människor som utsatts för våld. Sjukvård, socialvård, kriminalvård, frivilligorganisationer, skyddade boende etc.
Han arbetar också med ursprungsbefolkningen i Kanada och är involverad i flera initiativ internationellt för att förbättra institutionella svar till människor som söker hjälp efter att de utsatts för våld.

Plats: Malmö
Datum: 5-6/3 2018. 9-16 alla dagar
Pris: Early bird t.o.m 1 jan: 4400:- + moms. Därefter 4700:-
Anmälan: Ring 040-579480, E-posta info@sikt.nu eller fyll i formuläret på kurssidan

Här finns Allans egen beskrivning på engelskaHär finns översättningen till svenska

Det finns några filmer på URSKOLA när Allan har pratat i Sverige. Kolla in länken här. (Svensktextade)

Tre av hans artiklar har översatts till svenska. Du finner dom genom att klicka här. Att tala om motstånd

Här finns en pdf till arbetsplatsen: Wade 2018