Supportgrupp vid mobbning och kränkning


Jessica SchmidJessicat och vi på SIKT

Malmö 26-27 feb 2018

Kursen är FULLBOKAD. Du kan skriva upp dig på väntelistan.

Vi upprepar nu den här kursen för fjärde gången, dels för att vi har fått förfrågningar om det, men framför allt för att supportgrupper är så användbart och för att Jessica är så lysande och klar och tydlig i sitt sätt på förmedla kunskaperna om metoden.

Jessica Schmidt, socionom och bitr rektor på Apelgårdsskolan i Malmö, har arbetat med supportgrupper i över 10 år och har mångårig erfarenhet av att utbilda andra i modellen.

I denna 2-dagars kurs kommer hon att dela med sig av sina erfarenheter och lära ut hur man gör. Målsättningen med kursen är att du skall kunna gå tillbaka till din skola eller arbetsplats och där genast kunna ta itu med mobbnings- och kränkningssituationer och se positiva resultat samma dag eller dagarna efter.

Sue Young i Hull, Storbritannien utvecklade på 90-talet ett antimobbningsprogram (eg. ett ”vänskapsutvecklingsprogram”). Eleverna som är en del av problemet löser situationen själv med hjälp av en riktad och minimal insats från de vuxna. Programmet har väckt uppmärksamhet nationellt (the UK National Guidance to Schools) och internationellt och är sedan år 2000 ett av de arbetssätt som brittiska staten förespråkar i sitt nationella anti-mobbningprogram (”Bullying – don’t suffer in silence”, Department for Education and Employment, 2000).

I Sverige – där modellen introducerades 2007-2008 har vi enormt positiva erfarenheter av arbetssättet. Känslan av maktlöshet och desperation försvinner när fokus ligger på att använda kompetenser hos alla inblandade för att omedelbart ändra situationen både för den som kränker och för den som är kränkt.

Metoden använder naturligt grupptryck på ett konstruktivt sätt och utgår från att alla vill göra rätt. Den eller de som utsätter kan behålla sin roll i gruppen men kan vända det till en positiv roll. (en som vet hur man mobbar vet också hur man gör för att göra någon glad).

Det är fascinerande att en totalt icke-konfrontativ metodik kan fungera så effektivt även när personalen som genomför insatsen har begränsad erfarenhet. I Västerås där Jessica undervisade i modellen 2015 hade man de första 8 månaderna arbetat med 31 mobbningsärenden. I endast 1 av dessa ärenden var den kränkte eleven inte säker på att det var bättre – än.

Jessica är en lysande och inspirerande undervisare. Missa inte det här tillfället.

Citat från pedagoger i Västerås som började arbeta med supportgrupper hösten 2015:

“Den utsatte blev gladare” ”’Den utsatte kände sig delaktig” ”Eleverna är en del av lösningen” ”Eleverna är experter” ”Eleverna kan göra förändringar” ”Barn tycker om att hjälpa till och blir stolta”

Jessica Schmidt är socionom och har arbetat som skolkurator i Rosengård och i Anderslöv under 10 år. Jessica har arbetat med supportgrupper sedan 2007. Hon är nu tillbaka i Malmö som biträdande rektor på Apelgårdsskolan.

Sue Youngs stödgruppsbaserade antimobbningsprogram är en icke-konfrontativ metod som ligger väl i linje med lösningsfokuserat tankesätt och bygger på den enkla och grundläggande idén att det är både roligare och mer effektivt att arbeta för ett önskat beteende än mot ett oönskat. Jessica berättar  engagerande om enastående resultat och fascinerande levnadsöden. Vi som arbetat med mobbning i många år undrar över om det verkligen kan vara så här enkelt och med en så lite arbetsinsats från personalen. Evidensen är överväldigande och detta är en metodik som borde finnas på alla skolor (kanske alla ställen där mobbning och kränkningar är ett problem – och var är det inte det?).

Jessica Schmidt om sig själv:

Jag har arbetat som skolkurator i Rosengård i Malmö i sex år där jag fått möjlighet att träffa fantastiska familjer och ungdomar. Efter det arbetade jag två år med familjebehandling i Malmö kommun, på Familjeteamet, ett lösningsfokuserat team på fyra personer. Därefter som skolkurator på Väståkraskolan F-9 i Trelleborgs kommun. Det bästa med kuratorsarbetet är att jag träffar barn och ungdomar som är nyfikna på livet och kan fånga upp deras resurser och goda egenskaper.   

När: 26-27 feb 2018 kl 9-16
Plats: SIKT’s lokaler på Nordlinds väg 95, Malmö eller centralt i Malmö
Kostnad: 3900:- + moms
Anmälan: Ring 040-579480, E-posta info@sikt.nu eller fyll i formuläret på kurssidan

En pdf till arbetsplatsen kan laddas ner här: Supportgrupper 26-27 feb 2018