Supportgrupp vid mobbning och kränkning


Jessica SchmidJessicat och vi på SIKT

Malmö 13-14 nov 2017

Jessicas kurs i november 2017 är inställd. Vi har fått in alldeles för få anmälningar. Vi provar nog att erbjuda den här kursen igen nästa år om vi kan få Jessica med på det.


Vi upprepar nu den här kursen för fjärde gången, dels för att vi har fått förfrågningar om det, men framför allt för att supportgrupper är så användbart och för att Jessica är så lysande och klar och tydlig i sitt sätt på förmedla kunskaperna om metoden.

I den här 2-dagars workshopen kommer Jessica att dela med sig av sina erfarenheter av att skapa supportgrupper för elever för vänskap och mot mobbning. Målsättningen för de här dagarna är att du skall kunna tillräckligt för att kunna gå tillbaka till din skola eller arbetsplats och genast ta itu med mobbnings- och kränkningssituationer och inom timmar eller möjligen dagar se positiva resultat både på de elever som utsätts  och de som utsätter.

Jessica har nu 11 års erfarenhet av att arbeta med supportgrupper. Sue Young i Hull, Storbritannien utvecklade på 90-talet ett antimobbningsprogram som bygger på stödgrupper med elever. Eleverna som är en del av problemet eller som har stått vid sidan och tittat på löser situationen själv med hjälp av en minimal och tydligt riktad insats från de vuxna. Programmet har väckt uppmärksamhet både nationellt (the UK National Guidance to Schools) och internationellt och är sedan år 2000 ett av de arbetssätt som brittiska staten förespråkar i sitt nationella anti-mobbningprogram (”Bullying – don’t suffer in silence”, Department for Education and Employment, 2000).

I Sverige – där modellen introducerades 2007-2008 har vi nu stora positiva erfarenheter av det här arbetssättet. Känslan av maktlöshet och desperation försvinner när man fokuserar på att omedelbart ändra situationen både för den som kränker och den som är kränkt och använder kompetens hos alla inblandade Metoden utgår från att alla vill göra rätt och mår bra av positiv bekräftelse. Den som utsätter kan behålla sin roll i gruppen men kan vända det till en positiv roll. (en som vet hur man mobbar vet också hur man gör tvärtom).

Det är fascinerande att en totalt icke-konfrontativ metodik kan fungera så effektivt även när personalen som genomför insatsen har begränsad erfarenhet. I Västerås där Jessica undervisade i modellen hösten 2015 har man fram till slutet av dec 2016 arbetat med ett femtiotal mobbningsärenden. I endast 2 av dessa ärenden är den kränkte eleven inte säker på att det är bättre – än.

Citat från pedagoger i Västerås som började arbeta med supportgrupper hösten 2015:

”Den utsatte blev gladare” ”’Den utsatte kände sig delaktig” ”Eleverna är en del av lösningen” ”Eleverna är experter” ”Eleverna kan göra förändringar” ”Barn tycker om att hjälpa till och blir stolta”

Jessica Schmidt är socionom och har arbetat som skolkurator i Rosengård och i Anderslöv under 10 år. Jessica har arbetat med supportgrupper sedan 2007. Hon är nu tillbaka i Malmö i en ledande position.

Sue Youngs stödgruppsbaserade antimobbningsprogram är en icke-konfrontativ metod som ligger väl i linje med lösningsfokuserat tankesätt och bygger på den enkla och grundläggande idén att det är både roligare och mer effektivt att arbeta för ett önskat beteende än mot ett oönskat. Jessica berättar  engagerande om enastående resultat och fascinerande levnadsöden. Vi som arbetat med mobbning i många år undrar över om det verkligen kan vara så här enkelt och med en så lite arbetsinsats från personalen. Evidensen är överväldigande och detta är en metodik som borde finnas på alla skolor (kanske alla ställen där mobbning och kränkningar är ett problem – och var är det inte det?).

Jessica Schmidt om sig själv:

Jag har arbetat som skolkurator i Rosengård i Malmö i sex år där jag fått möjlighet att träffa fantastiska familjer och ungdomar. Efter det arbetade jag två år med familjebehandling i Malmö kommun, på Familjeteamet, ett lösningsfokuserat team på fyra personer. Idag arbetar jag som skolkurator på Väståkraskolan F-9 i Trelleborgs kommun. Det bästa med kuratorsarbetet är att jag träffar barn och ungdomar som är nyfikna på livet och kan fånga upp deras resurser och goda egenskaper.   

När: 13-14 nov 2017 kl 9-16
Plats: SIKT’s lokaler på Nordlinds väg 95 Malmö
Kostnad: 3900:- + moms
Anmälan: Ring 040-579480, E-posta info@sikt.nu eller fyll i formuläret på kurssidan

En pdf till arbetsplatsen kan laddas ner här: Supportgrupper med Jessica Schmidt 13-14 nov 2017