Välkommen till SIKT

SIKT är ett företag som sysslar med psykoterapi, utbildning och handledning främst inom området lösningsfokuserad korttidsterapi. Organisationer och företag använder oss för företagsutveckling och coaching.

Vill du ha vårt nyhetsbrev:

I december 2022 flyttade vi vårt kontor till vår hemadress och stängde kontoret på Nordlindsväg. Detta betyder att handledning nu kommer att ske på våra handledningsgruppers arbetsplats och att utbildningar görs i hyrda lokaler.