Allan Wade, Ph.D., & Shelly Dean Ph.D,, Canada

Motstånd mot våld och övergrepp
Systemiska Applikationer av Respons-Baserad Praxis

Malmö 3-4 juni 2024

Våld, i bred bemärkelse, är det mest akuta problemet i vår tid och det mest utmanande för de professionella som väljer att – eller måste – svara an på det. Allan och Shelly kommer att introducera grundidéerna och metoderna för ”responsbaserad” eller ”värdighetsdriven” praxis i arbetet med hela familjer (dvs vuxna, barn, ”förövare”, ”offer-överlevande”) och de myndigheter och professionella som blir involverade när våld förekommer eller har förekommit.

I denna workshop presenterar Allan och Shelly:

 • INTERVJUMETODER med
 • Tillämpningar av responsbaserat arbete inom barnskyddsarbete inom
  • polisiärt arbete,
  • stöd till offer,
  • juridisk praxis,
  • skyddat boende,
  • forskning/skrivande.
  • Shelly och Allan kommer också att diskutera sitt senaste arbete med barn som begår sexualiserade övergrepp efter att ha sett på pornografi,
  • hur engagera fäder som har använt våld,
  • bedömning av allvarliga fall av våld i hemmet,
  • ”vårdnadsfrågor” och familjerätt,
  • analys av brottskoder och
  • humanitära texter, samt
  • hur man ”kopplar sig” med föräldrars och barns motstånd.”

Mer info om (och bilder av) Allan och Shelly hittar du på länken här.

Plats: Hotell St Jörgen i Malmö
Datum: 3-4 juni 2024. 9-16
Pris: 7800:-. Lunch och morgon o eftermiddagsfika ingår.
Anmälan: Ring Harry på 0704-837704, E-posta info@sikt.nu eller fyll i formuläret på kurssidan

Tre av Allan Wades artiklar har översatts till svenska. Du finner dom genom att klicka här. Att tala om motstånd. Du kan läsa mer om du surfar till Centre for Response-Based Practice. https://www.responsebasedpractice.com/  

Här finns en pdf som du kan sätta upp på anslagstavlan på jobbet.