Baskurser för studenter

Platser för studenter på baskurserna

Vi har i många år reserverar någon/några platser på varje baskurs för heltidsstudenter som är intresserade av  lösningsfokuserade samtal och som tycker det kan vara värt 300:- (+moms 25% så det kostar 375:-)

Platserna var ursprungligen tänkta för studenter på psykologprogrammen och socionomprogrammen men om du är intresserad och läser vad som helst annat på universitet eller högskola så skicka mig ett mail (eller anmäl dig på kurssidan) och skriv några korta ord om varför du är intresserad.

Platserna delas i princip ut efter principen först till kvarn…

När vi inte fyller en baskurs med fullbetalande deltagare så delar vi ut fler platser till studenterna.

Anmäl dig på anmälningssidan – skriv att du är student, vad du läser, hur långt du har kvar till examen och att du önskar en plats för 300:- (moms tillkommer med 75:-). Du får normalt en förfrågan om du kan delta någon månad innan kursen men om det uppstår restplatser (antingen för att vi inte fyllt kursen eller för att vi fått sena återbud) kan det hända att du får förfrågan om du vill delta upp till bara några dagar innan. (Vi har all förståelse för om du tackar nej och ingen förståelse för om du inte svarar alls. Vi brukar utgå från att det beror på att mailadressen inte fungerar och stryker dig då från listan.)

Har du inte råd med 375:- men ändå vill gå så maila mig (harry@sikt.nu) och motivera varför du vill gå kursen (du behöver inte förklara varför du inte kan eller vill betala, men du måste ange att du inte vill eller kan betala).