Heather Fiske 14-15 mars 2016

”Det skulle behövas ett mirakel”: Lösningsfokuserade samtal med människor i desperata situationer.

Denna 2-dagars workshop är för dig som möter människor i kris och/eller desperata situationer och kommer att handla om hur man kan arbeta i våra mest utmanande situationer, när allt verkar kört, när människor kanske gjort upprepade suicidförsök, när anhöriga inte har en aning om hur förhålla sig eller vad göra.

När människor är i kris, kämpar med att hantera trauma eller funderar allvarligt på att lösa problem genom att ta sitt liv så är lösningsfokuserad korttidsterapi ett respektfullt och hoppingivande sätt att vara till hjälp. Modellen ger tillgång till pragmatiska och användbara konversationsverktyg som hjälper till att skifta perspektivet till möjligheten av en mer positiv framtid,  till resurser och förmågor som redan finns i personernas repertoar, till orsaker att leva vidare och till hopp om att det är möjligt.

Workshopen kommer att innehålla många fallexempel, både på video och transkriberade, övningar för att utveckla intervjufärdigheter speciellt anpassade till den här typen av situationer och utrymme för frågor och diskussioner. Deltagarna kan förvänta sig att ta med sig specifika verktyg som kommer att vara direkt applicerbara.

Heather Fiske is a clinical psychologist who has spent much of her career practicing, teaching and writing about the prevention of suicide. She has participated in suicide prevention advocacy as a long-time member of the Canadian Association for Suicide Prevention and former member of the CASP Board of Directors and is the recipient of the CASP national service award. She is also a Program Advisor to the Centre for Suicide Prevention and a member of the Provincial Advisory Board of the Ontario Association for Suicide Prevention.

2008 she published ”Hope in Action: Solution-Focused Conversations About Suicide”, Routledge 2008. Harry Korman wrote the foreword so we know the book well and recommend it highly to anyone who ever meets – or might meet – people in crisis and desperate situations.

Datum o tid: 14-15 mars 2016. 9-16 bägge dagarna.
Språk: Lättförståelig engelska.
Kostnad: 3900:- + moms.
Plats: Malmö (troligen SIKT’s lokaler på Bergsg 20)
Anmälan: Ring 040-579480, E-posta info@sikt.nu eller fyll i formuläret på kurssidan

Klicka här för en pdf-sida med information om den här kursen – printa gärna och sprid eller maila oss så skickar vi med post