Om oss på SIKT

Joce i Östersund 2 2Jocelyne Lopez-Korman

Jocelyne har arbetat först 10 år inom psykiatrin (barn och vuxen) och sedan i 10 år med främst missbrukare och deras familjer i öppenvård, men även klienter med annan problematik på Avenbokens Öppenvård i Malmö.
  Våren 1999 slutade Jocelyne sin offentliga tjänst och bedriver sedan dess sitt kliniska arbete på SIKT’s mottagning med familjer, par och individer. Hon konsulterar, handleder och utbildar främst inom socialtjänsten, arbetsmarknadsverket och psykiatri, men även inom andra områden som t.ex. företagshälsovård, rehabilitering, smärtbehandling och organisationsutveckling.
Jocelyne är socionom och legitimerad psykoterapeut och handledare i familjeterapi.
Nås direkt på joce@sikt.nu

07070039_1Harry Korman

Harry har arbetat inom psykiatri, barnpsykiatri och missbruksvård. Sedan 1996 arbetar han kliniskt på SIKT’s mottagning i Malmö, med familjer, barn, vuxna och par, och handleder och undervisar inom missbruksvård, arbetsmarknadsverk, kriminalvård, socialvård, skolhälsovård, psykiatri och barnpsykiatri.
Harry är läkare, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut och handledare i familjeterapi.
Nås direkt på harry@sikt.nu

Malena Cronholm-NouicerMalena

Malena är socionom, leg psykoterapeut, handledare i familjeterapi och certifierad Marte Meo-terapeut. Hon har sedan 1991 mött vuxna, barn, ungdomar och familjer inom socialtjänst och skola. Arbetet har bland annat bestått av utredning, par- och familjeterapi, föräldrautbildning, nätverksträffar, Marte Meo-behandlingar, barngrupper enligt CAP-modellen (Children Are People), ART-grupper (Aggression Replacement Training) samt handledningsuppdrag. Lösningsfokus har Malena hållit på med sedan mitten av 90-talet.
Mellan december 2013-december 2019 arbetade Malena som kurator med samtalsterapi, handledning och utbildning på SIKT.
Sen januari 2019 arbetar Malena i egen regi men finns fortfarande våra lokaler på SIKT. Hon nås numera på mailen malenanouicer@yahoo.se

Mathilda KormanMath_2-1

Mathilda sköter inte längre hela företaget. Hon var ju våldsamt överkvalificerad på alla möjliga sätt för detta och inte bara utbildningsmässigt – hon är leg kiropraktor sen många år och har nu också läst färdigt HR-programmet, och jobbar nu som HR-konsult i Malmö.

Miriam Korman

jobbar nu också enstaka timmar på SIKT.


  Vi har nu försökt att lära oss den här modellen (lösningsfokuserad korttidsterapi) sen mitten på 80-talet. Vi kom i kontakt med Steve de Shazer och Insoo Kim Berg när vi arbetade med familjeterapi med heroinmissbrukare i det s.k. heroinistprojektet på BUP i Malmö.

  Harry startade mailinglistan SFT-L hösten 1995 och är listägare till den. Så är du intresserad av att delta i det lösningsfokuserade nätverket, och diskussionerna, så ta en titt på länken: Instruktioner för att abonnera på SFT-L och skulle den vara obegriplig finns ingen annan råd än att skriva till oss och fråga.